Itt vagy: 

>>>>

Dr. Angyal János

Dr. Angyal JánosFogorvos, ... (Debrecen)

 


Leírás

Tudományos tevékenység

A mandibula pozícióinak és mozgásainak 3D vizsgálatát végzi. Egyik fő célkitűzése,
megbízható eljárások kidolgozása a mandibula centrális relációs helyzetének rögzítésére. Ezen
eljárások segítségével pontos fogművek és harapásemelő készülékek készíthetők. Vizsgálja
továbbá az állkapocs excentrikus helyzeteit is. Ezen kívül a fogorvosi gyakorlatban használt
eszközök (pl. arcívek, artikulátorok, axiográfok) vizsgálatait is végzi. Harapásrögzítő fogászati
anyagokkal szintén végez kutatást. A maxillofaciális régió elváltozásainak vizsgálatában
alkalmazott radiológiai módszereket tanulmányozza. Tagja az Európai Dentomaxillofaciális
Radiológiai Akadémiának. Angol és magyar nyelven oktatja az egyetemi hallgatókat
Odontológia, Orális biológia, Parodontológia, Fogorvosi radiológia és Orális medicina
tárgyköreiből. Három szakkönyv társszerzője. Jelenleg a Parodontológiai Tanszék munkatársa,
ahol kutatási tevékenységbe kezdett.

Térkép:

Képek: