Dr. Korponay-Szabó IlmaGasztroenterológus, ... (Debrecen)

 


Amire megoldást nyújt

Leírás

Korponay-Szabó Ilma Rita 1983-ban szerzett sub auspiciis rei publicae popularis kitüntetéssel általános orvosi diplomát a budapesti Semmelweis Egyetemen. Azóta a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban dolgozik, 2004-től főorvosként a Coeliakia Centrumot vezeti. 1997-től Finnországban a Tamperei Egyetemen vendégkutató, 2004-től a Debreceni Egyetemen egyetemi docens, a gyermek-gasztroenterológiai klinikai ellátás és kutatás vezetője.

Klinikai munkáját a gyermekgyógyászat és gasztroenterológia területén végzi. A budapesti Coeliakia Centrum komplex ellátást, gondozást és betegség megelőzési programot nyújt a coeliakiás családoknak, laboratóriuma a magyarországi megyei központok mintegy felének végez coeliakia diagnosztikai vizsgálatokat és biztosít second opinion véleményt. Egyetemi munkakörében angol és magyar nyelven oktat a graduális és posztgraduális orvos és egészségügyi szakképzésben, valamint a tudományos kutatóképzésben a debreceni doktori iskolában. Kutatásaiban a coeliakia kialakulását, immunmechanizmusát és lehetséges kezelési eljárásait vizsgálja, elsősorban a betegségre jellemző antitestek szintjén és a társult immonlógiai kórképek vonatkozásában. Kutatja a coeliakia legfontosabb antigénjének, a transzglutamináz enzimnek sejtbiológiai sajátosságait, a coeliakiás sejtek élettani és kóros működését és az ennek alapján történő prospektív kockázatbecslést. Kutatócsoportja több nemzetközi (finn és európai uniós) kutatási programban vett részt, köztük a TRACKS, CDEUSSA, PREVENTCD, TRANSCOM, PROCEDE és nPOD konzorciumokban, valamint más országokkal közösen folytatott bilaterális kutatási tevékenységekben. Kutatócsoportja 2012-ben Cancer UK szerinti I-II. (world-leading/forefront) nemzetközi minősítést kapott.

2005-ben habilitált a Debreceni Egyetemen, 2013-ban védte meg MTA doktori értekezését.
1998-tól tagja az Európai Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaságnak (ESPGHAN), 2007-től a coeliakia diagnosztikus kritériumainak reformjával foglalkozó ESPGHAN bizottság tagja, a 2012-ben megjelent új európai coeliakia diagnosztikus irányelvek egyik első szerzője. 2005-től a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának titkára, majd a 2011-től önálló Magyar Gyermekgasztroenterológiai Társaság főtitkára. 2011-től az Európai Coeliakia Egyesületek Szövetségének (AOECS), 2012-től az Olasz Coeliakia Egyesületnek szakmai tanácsadója. A Debreceni Egyetem Molekuláris, Sejt- és Immunbiológiai doktori iskolájának alapító törzstagja. Vezetésével ketten szereztek PhD fokozatot.

Térkép:

Képek: