Dr. Zoltán HernádiBelgyógyász, ... (Debrecen)

 


Amire megoldást nyújt

Leírás

Summa cum laude jelzéssel szereztem diplomát 1972-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen és elnyertem a Weszprémy István emlékérmet.
1972 szeptemberétől folyamatosan a DOTE majd DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozom, 1998. július 1.-től egyetemi tanárként. 1976-ban szülészet-nőgyógyászat, majd 1999-ben klinikai onkológia szakvizsgát tettem. 2002-ban nyertem kinevezést a Nőgyógyászati Onkológia Tanszék élére, mint tanszékvezető egyetemi tanár.
1974-ben létrehoztam és 20 éven át vezettem az Onkocytologiai Laboratórium munkáját. A 70-es évek eleje óta végzek nőgyógyászati onkológiai tevékenységet, szervezem, majd irányítom az onkológiai szakprofil munkáját. 1980 óta vezetek Onkológiai szakrendelést és látok el konzultatív tevékenységet a Debreceni Egyetem Klinikái és a régió kórházai kérésére. Az onkológiai diagnosztikus tevékenység fejlesztésének lényeges eleme volt a HPV-vizsgálatok bevezetése a klinikai gyakorlatba, a Humán Papillomavírus-infekció és a cervicalis carcinogenesis kapcsolatára vonatkozó kutatási eredményeink alapján. Mintegy három évtizedes munkával, orvos és szakdolgozó munkatársak kiképzésével önálló, regionális feladatokat is ellátó új profilt, majd az országban elsőként, egyetemi tanszéket alakítottam ki. Ez a tevékenység hazai és nemzetközi elismerést szerzett, a tanszék referenciacentrummá, „trial center”-ré vált.
Az onkológiai kutatás és ellátás szervezésében egyetemi és országos szinten is szerepet vállaltam. A DEOEC Onkológiai Tanácsadó Testületének egyik alapítója voltam, majd helyettes vezetője éveken át.2009-ben megalakítottam a Nőgyógyászati Onkológiai Tanácsadó testületet- onkoteam-t, majd elnökként vezettem azt.
Szerepet vállaltam a „Klinikai onkológia” mint önálló tantárgy előkészítésében, a képzés beindításában. Ebben a munkában jelenleg is részt veszek. A hazai és nemzetközi oktatómunka elismerését jelenti a Női Klinika akkreditálása az európai szakorvosképzés rendszerébe (EBCOG), amelynek előkészítésében jelentős szerepet vállaltam.
1997és 2000 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem.
Hazánkban elsőként, a nőgyógyászati onkológiai ismereteit, saját kutatási eredményeimet is belefoglalva egyszerzős, tankönyv funkciót is ellátó szakkönyvben publikáltam 2004-ben.
MTA doktori címet szereztem 2006. november 14-én megvédve téziseimet. 2011-ben szakmai anyaggal bővített felsőfokú állami nyelv vizsgát tettem angol nyelvből.

Térkép:

Képek: