Integratív Pszichoterápiás Egyesület(Budapest, IX. kerület)

zárva

 


Elérhetőségek:

Rendelési idő

Hétfő Zárva
Kedd Zárva
Szerda 08:00 - 10:00
Csütörtök 13:00 - 15:00
Péntek 08:00 - 11:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Specializációk

Szakterületek

Pszichológia

Daubner Béla Jóga Csoportjai

Az Egyesület támogatja nem csupán a különböző pszichoterápiás irányzatok, elméletek és módszerek integrálódását, közeledését, de elfogadja a non-verbális, alternatív megközelítések legitimitását és fontosságát is. Az Egyesület szellemisége alapvetően holisztikus, a test és lélek egységét elfogadó, ugyanakkor aktívan felhasználja a módosult tudatállapotban rejlő lehetőségeket. A jóga olyan rendszer, mely ugyanezeket a célokat valamelyest különböző eszközökkel igyekszik elérni. A képzés helyszíne tágas, padlószőnyeggel fedett, párnát, matracot, egyéb szükséges kellékeket helyben biztosítunk. Kérjük, a kezdés előtt érkezzenek, hogy legyen idejük átöltözni és bemelegedni. Rendszeres kezdő jóga csoport hétfő és szerda esténként 18:15-21:00 között. A jóga gyakorlás a Himalája tradiciót követi. A gyakorlást Kovács Noémi és Dr. Daubner Béla vezeti.

3 000 Ft

Integratív felnőtt pszichoterápia csoportos szupervízió

Az Egyesület a módszerspecifikus felnőtt integratív képzésben résztvevők, valamint az azt elvégzettek számára folyamatos szupervíziós lehetőséget biztosít. Jelenleg Budapesten, Debrecenben és Pécsett működnek műhelyeink. Az orvosok és klinikai szakpszichológusok kötelező folyamatos továbbképzési rendszerében a műhelyek CME kreditpontra akkreditáltak.

1 300 Ft

Integratív gyermekpszichoterápia csoportos szupervízió

Az Egyesület az integratív gyermek-pszichoterápia képzésben résztvevők, az azt elvégzettek, valamint minden más érdeklődő gyermekterapeuta részére folyamatos szupervíziót biztosít. A csoportok zártak, előre jelentkezni szükséges. A zárt csoport jellegéből adódóan felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a fizetés foglalt helyre történik. Ez azt jelenti, hogy – vis major esetén kívül – az elmulasztott alkalmak is fizetendők. Az orvosok és klinikai szakpszichológusok kötelező folyamatos továbbképzési rendszerében a műhely CME kreditpontra akkreditált.

1 200 Ft

INTEGRATÍV TRANZAKCIÓANALÍZIS

INTEGRATÍV TRANZAKCIÓANALÍZIS képzés indul az IPE szervezésében 2013 szeptemberében. A képzés elsősorban az integratív tranzakcióanalitikus képzési elveket követi, tiszteletben tartva a TA más iskoláinak hagyományait is, és mindezekkel a képzésben résztvevőket megismerteti. Az integratív TA hagyománya szerint a képzés alapját a Sorskönyvi Rendszer elmélete adja, és lehetővé teszi a TA kognitív, viselkedési és dinamikus elméleti fogalmainak és gyakorlatának szintézisét és rugalmas alkalmazását a terápiás folyamatban. CME akkreditáció: első félév 50 pont (Klinikai szakpszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta kötelezően választhatónak, egyéb szakvizsgával szabadon választhatónak számolható el).

1 500 Ft

Kognitív-viselkedésterápia műhely

Kognitív-viselkedésterápia műhely A műhely a módszerspecifikus integratív (felnőtt) pszichoterápia képzés második lépcsője, ám önmagában is hallgatható. Hallgathatják az első lépcsőt elvégzettek, de más érdeklődők is. Amennyiben integratív hipnoterápia képzést végzett és címet kapott hallgató végzi el, úgy ő ezzel a képzéssel (és az ahhoz kapcsolódó feltételek teljesítésével) jogosult a Módszerspecifikus Integratív Hipnoterapeuta címre, amelyet a pszichoterapeuta szakvizsga után Módszerspecifikus Integratív Pszichoterapeuta címre cserélhet.

6 000 Ft

Módszerspecifikus Integratív (felnőtt) Pszichoterápia képzés

A képzés az Egyesület alappillére, mely két egymásra épülő lépcsőből áll. Az első lépcső az integratív hipnoterápia, melynek elvégzését (és az összes feltételnek való megfelelést) követően az orvosok, fogorvosok és pszichológusok Integratív Hipnoterapeuta címet kaphatnak. Ez a lépcső elegendő a pszichoterapeuta vizsgára bocsátáshoz. A második lépcső opcionális, és a kognitív viselkedésterápia tematikájára épül. Hallgathatják az első lépcsőt elvégzettek, de más érdeklődők is. Amennyiben integratív hipnoterápia képzést végzett és címet kapott hallgató végzi el, úgy ő ezzel a képzéssel (és az ahhoz kapcsolódó feltételek teljesítésével) jogosult a Módszerspecifikus Integratív Hipnoterapeuta címre, amelyet a pszichoterapeuta szakvizsga után Módszerspecifikus Integratív Pszichoterapeuta címre cserélhet.

1 700 Ft

Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterápia képzés Félévi tandíj

Az intenzív, másfél éves IGYP képzésben résztvevők olyan hatékony módszert sajátítanak el, melyet különlegesen eredményesen alkalmazhatnak elsősorban ambuláns munkájuk során. Az IGYP képzés nyitva áll minden hivatásszerűen gyermekekkel foglalkozó, segítő szakmájú (pl. orvos, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás) szakember előtt. A jelenleg hatályos törvény értelmében a módszerspecifikus integratív gyermek-pszichoterapeuta címet csak olyan orvosok, fogorvosok és klinikai szakpszichológusok kaphatják meg, akik letették a ráépített pszichoterapeuta szakvizsgát. A képzés teljes követelményrendszerének megfelelt, pszichoterapeuta szakvizsgával nem rendelkező részvevők az integratív gyermekterapeuta címet kapják. A képzés három féléve tömbösített tematikájú: az első félévben a hangsúly az integratív gyermek-pszichoterápia integrált elméleti hátterére; a második félévben a gyakorlati terápiás eszközökre; a harmadik félévben a módosult tudatállapottal történő munkára helyeződik. A képzés havi egy teljes hétvégét (20 akadémiai óra) vesz igénybe. Jellegét tekintve a képzés gyakorlati hangsúlyú, előadást nem tartalmaz, aktív részvételt igényel. Az orvosi és klinikai pszichológiai szakvizsgával rendelkezők az Egyesület módszerspecifikus képzéseit felhasználhatják a pszichoterapeuta szakvizsga, és a pszichoterapeuta cím megszerzéséhez. A képzés a Pszichoterápiás Tanács által elismert, az orvosok és klinikai szakpszichológusok kötelező folyamatos továbbképzési rendszerében minden induló tanfolyam CME kreditpontra akkreditált.

140 000 Ft

Önismereti csoport szülőknek

Talán minden szülőt hangsúlyosan foglalkoztat az a kérdés, hogyan lehetne jobb apa és anya, hogyan biztosíthatná gyermekének a legjobb feltételeket, hogy egészséges, produktív, a társadalomba jól beilleszkedni képes, boldog felnőtt váljon majd belőle, akire – nem utolsósorban – büszkék lehetnek, és később akár kicsit támaszkodhatnak is. A megfelelő fizikai körülmények megteremtése már önmagában véve sem könnyű feladat, de legalább a célok viszonylag körülhatárolhatók, tisztán láthatók. Az ideális, vagy az ideálist lehetőleg megközelítő lelki környezet, a megfelelő nevelés, érzelmi és gondolati viszonyulás, viselkedés a gyermekkel gyakran sokkal nehezebb, hiszen itt éppen a cél az, ami nem mindig világos. „Mit csinálok vajon rosszul?”, „Hogyan kéne másképp?”, talán ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel maguknak szülők világszerte nap mint nap. Egyesületünk szakmai képzésein túl segítséget kíván nyújtani olyan pároknak, illetve gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, akik önismeretüket éppen ebben az irányban kívánják fejleszteni. A szülő-csoport az orvosok és pszichológusok által régóta ismert Bálint-csoport mintájára, esetmegbeszélő ülések sorozataként épül fel. A résztvevők itt saját élményeiket, gyermekükkel való aktuális problémáikat, kérdéseiket, dilemmáikat oszthatják meg a csoporttal. A behozott élményeket a csoport átbeszéli, a résztvevők reflektálnak rá, így megismerhetik mások problémáit, átélhetik, hogy nincsenek egyedül bajukkal. Mindezeken túl a csoportot olyan oktató vezeti, aki a szülőket megértéssel, konkrét útmutatóval, javaslatokkal is segíti – felhasználva ehhez több évtizedes gyermek-, felnőtt- és párterápiás tapasztalatát, az integratív szemléletet. A csoport legfontosabb célkitűzése a gyermek és a szülő közös életmódjának javítása. Szeretnénk, ha a résztvevők úgy gondolnák, van „fény az alagút végén”, ha átélnék a „nem vagyok rossz szülő” érzését. A csoport jellegét tekintve önismereti sajátélmény, nem oktatás, a részvétel semmilyen előfeltételhez nem kötött. Az orvosok és klinikai szakpszichológusok kötelező folyamatos továbbképzési rendszerében CME kreditpontra nem akkreditált. A csoportok maximális létszáma 10 pár, 20 fő.

1 200 Ft

Pszichopatológia és fejlődéslélektan

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület (IPE) pszichopatológiai és fejlődés-lélektani 40 órás képzést indít 2013-14-ben, amely akkreditált és CME pont kapható érte. Felhasználható a pszichodráma képzés, az integratív hipnoterápiás módszerspecifikus képzés, az asztrológus képzés részeként, integratív csoportterapeuta képzéshez, valamint bármilyen önismereti munkához elméleti ismeretként, segíti a tudatosabb életet és előkészíti a spirituális utat elméleti szinten. Az előadások ismertetik a dinamikus (pszichoanalitikus), jungi pszichoterápia, tranzakcióanalízis, kognitív pszichoterápia, integratív pszichológia (Ken Wilber) és a jóga (védikus) emberképeit, és általános, valamint részletes pszichopatológiai elemzést adnak a pszichés és pszichoszomatikus betegségekről. A képzés ismerteti a Szankja és Védanta teremtés elméleteit és a védikus emberképet. Az előadások megkísérlik integrálni és egységbe foglalni a nyugati tudományos és keleti bölcseleti megközelítéseket a létről, halálról, karmáról, darmáról, spirituális útról, transzcendenciáról, spirituális válságról, meditációról szóló ismereteket. Előképzettséget nem igényel, csak érdeklődést és nyitott tudatot. A képzés vége írásbeli vizsgával zárul. A képzést több ezer oldalas CD-n tárolt információ egészíti ki.

800 Ft

Leírás

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület tagsága nyitva áll az orvosi, pszichológiai és szociális szakmák képviselőin túl minden érdeklődő számára az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően. Tagságra jelentkezni a lap alján letölthető "Belépési kérelem" kitöltésével lehet. A kérelmet az aláírás hitelessége miatt kizárólag postai úton tudjuk elfogadni. A tagságról az Alapszabályban lefektetettek szerint döntünk. Pozitív elbírálás esetén a tagság a tagdíj befizetésével válik érvényessé.

Térkép: