Net Pszichológus(Budapest, XIII. kerület)

 


Specializációk

Szakterületek

Pszichológia

Online terápia

Terápiás formák is változhatnak, mintegy adaptálódva a korhoz, melyben élünk. Így vált a skype-os kapcsolattartás egyben egy terápiás eszközzé azok számára, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak kimozdulni otthonról, vagy pont, hogy egy másik országban élnek és csak online megoldható számukra, hogy anyanyelvükön folytassanak pszichoterápiát. Sok esetben a külföldön való hosszabb tartozkódás okozhat lelki problémákat, kulturális sokkot, amikor jó, ha van lehetőség egy olyan pszichológushoz fordulni, aki az úgynevezett anyakulturában otthon van, így tud megérteni és segíteni is. Azok számára is hasznos, akik nem szeretnék, hogy tudjanak arról, hogy pszichológushoz járnak, vagy nincs a városukban nekik megfelelőt pszichológus (vagy egyáltalán nincs lakhelyükön). Az online pszichoterápia nem alkalmas minden esetben, hisz nincs lehetőség szemkontaktusra, általában nem látható az egész test (metakommunikáció szempontjából fontos). Emellett bizonyos krízisek, súlyosabb pszichopatológiák (pl. szkizofrénia, személyiségzavar) esetében akár árthat is, tehát ilyen esetekben a személyes pszichoterápia ajánlott.

5 000 Ft

Személyes terápia

Négyszemközti, ülő helyzet, mely alkalmanként 45-50 perc. Kivétel az első alkalom, mely egy fajta bemutatkozás (50-80 perc), célja a problémák megismerése és a terápiás cél megállapítása, kidolgozása. Fontos a pszichoterápiában, hogy kialakuljon a bizalom - ez az egyik legfontosabb alap - és őszinteség. Egy terápia akkor tud eredményes lenni, ha mindkét fél aktívan részt vesz, és tesz a változásért. Több féle terápiás módszer létezik, melyek megválasztása függ az adott embertől, aki pszichológushoz fordul. Szemléletem pszichoanalitikusan orientált és legfőképp holisztikus (egészleges, nem csak egy tényezőt/módszert figyelembe vevő), a hozzám fordulóhoz alkalmazkodó. A számára legmegfelelőbb terápiás formát próbálom nyújtani. Bizonyos esetekben rövid terápia (10-20 alkalom) ajánlott (pl. krízis, gyászfolyamat). Más esetekben hosszú terápia érheti el a kívánt hatást (pl. önismereti igény esetén 1-2 év; személyiségzavar, depresszió esetén 2-4 év is). A terápia hossza, a heti ülések száma közös megegyezésen alapul, időközben módosítható (nemcsak belül történhetnek változások, hanem a társadalomban, közösségben is, ahol élünk).

5 000 Ft

Személyiségteszt

Egy igen ismert és komplex projektív személyiségteszt, melynek használata nagyon sok területen elterjedt (klinikai pszichológia, munka- és szervezetlélektan, kriminálpszichológia), mivel az egész személyiséget vizsgálja. E tesztről legjobb a felvétele előtt keveset tudni, mivel így az előzetes tudás nem befolyásolja a teszt alanyát. Fontos tudni, hogy ez nem teljesítményteszt! A teszt felvétele négyszemközt történik, mivel fontos a nyugodt, zavartalan környezet.

10 000 Ft

Leírás

2006-ban végeztem a KRE pszichológia szakán, ahol nagyon sok módszert, irányzatot megismerhettem és ki is próbálhattam a gyakorlatban. Az egyetemi képzés mellett már ekkor jártam "önismeretre" (pszichoanalitikusan orientált terápia, később pszichoanalízis), mivel egy pszichológus leginkább saját magával, személyiségén keresztül dolgozik. Későbbiek folyamán különböző pszichoterápiás helyeken voltam gyakorlaton, néztem bele munkájukba, mivel fontos számomra, hogy ismereteimet és tudásomat minél több helyről gyarapítsam. Emellett pszichoanalitikus szemináriumokra is jártam: az alapszemináriumot Dr. Bokor László vezetésével végeztem el, a technikai szemináriumot Dr. Pető Katalin vezetésével. 2008-tól nyári nemzetközi táborokban dolgoztam pszichológusként (Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsgági Tábor), majd középiskolákban is (Közgazdasági Politechnikum, Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola). E munkáim mentén jártam konferenciákra (tartottam előadást), együttműködtem különböző segítő szervezetekkel, ha lehetőségem van/volt, szélesebb nyilvánosság előtt is megosztom ismereteimet (pl. Kossuth Rádióban rohamivásról interjú), mivel fontosnak tartom, hogy ne csak az úgynevezett mentálisan beteg emberekhez jusson el pszichoterápia, hanem mindenkihez, hisz mindennapjaink része. Bárkinek lehetnek konfliktusai, megakadásai az életében, amiben nagy segítséget nyújthat az önismeret, probléma megoldási módok ismerete, használata. Pár éve alapító tagja voltam a Hermann Imre Egyesületnek, amely egyesület célja pszichológiai ismeretek terjesztesé, minél több emberhez való eljutás. Bevonni azon embereket is terápiába, akikhez eddig még nem jutott el a pszichológia. Egy ideje elkezdtem iskolai munkáim mellett magán praxist folytatni, e munkámban nagy segítség a szupervízió, ami azt jelenti, hogy egy másik szakemberhez fordulhatok elakadásaim, nehezebb "eseteim" kapcsán, ezzel közvetett módon is segítséget kaphatnak a hozzám fordulók. Módszerem leginkább pszichoanalitikus szemléletű, amit a hozzám forduló személyiségéhez, problémáihoz igazítok, akár bővítek más módszerekkel is.

Térkép: