Itt vagy: 

>>>

Mira Orient Art Kulturális És Jóléti Alapítvány

Mira Orient Art Kulturális És Jóléti AlapítványNonprofit hitelesítés alatt (Szombathely)

 


Leírás

Projekt, amire büszkék vagyunk:

A "Kézenfogva" projektünk célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetű, vagy speciális nevelési igényű (halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók mentális, fizikális és szocializációs képességeinek fejlődését segítse. Ennek keretében kiscsoportokban, esetleg családtagjaikkal kiegészülve és egy-két pedagógiai képzettséggel rendelkező kísérővel együtt, díjtalanul részt vesznek egy-egy városi kulturális vagy sporteseményen, valamint speciális, egyénre szabott fejlesztő programban (sportfoglalkozásban/"élményterápia") részesülhetnek. A programban sor kerülhet: színház, mozi, táncesemény, néptáncesemény, sportesemény, múzeum meglátogatására, jégpályán, kiállításokon, koncerteken való megjelenésre, múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételre. A programok egyrészt lehetőséget biztosítanak színvonalas szórakozásra, eseményeken való részvételre azon tanulók (családok) számára, akik szociális helyzetük vagy fizikális állapotuk miatt önerőből erre képtelenek lennének, másrészt megteremti az igényt, felkelti az érdeklőd

Tevékenység összefoglalása

A MOA Alapítvány fő küldetésének a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését tekinti, és ilyen irányú tevékenysége során ötvözi a karitatív, rehabilitációs/egészségmegőrző és kulturális tevékenység elemeit.- Rendezvényeinket, nyilvános megjelenéseinket adománygyűjtő tevékenységgel tesszük teljessé.- A gyűjtések során mindig határozott célt jelölünk meg: kedvezményezettjeink szinte kizárólag beteg gyermeket nevelő családok, illetve hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű kiskorúakkal foglalkozó intézmények.- Működésüket tárgyi eszközök beszerzésével, pénzbeli támogatással vagy díjtalanul igénybe vehető kulturális és sport-programok megszervezésével (részben más támogatók és civil szervezetek bevonása útján) segítjük.- Programjainkba, szolgáltatásainkba beépítjük a modern sporttudományok vívmányait ugyanúgy, mint a tradicionális orientális táncművészeteknek a szomatikus és mentális egészségre gyakorolt, elismerten előnyös hatásait.- Rendezvénynaptárunk összeállításánál arra törekszünk, hogy abba a la

Milyen támogatás fogadunk szívesen:

Pénzbeli és természetbeni adományokat, SZJA 1% felajánlásokat, önkéntes segítőket egyaránt szívesen fogadunk.

Szervezet neve: Mira Orient Art Kulturális És Jóléti Alapítvány
Adószám:18599536-1-18
Bankszámlaszám: 10918001-00000063-95330018
Számlavezető bank: UniCredit Bank Zrt.
Cím: 9700, Szombathely, Bolyai János u. 76.
Weboldal: www.miraorientart.hu

Térkép:

Képek: