Dr. Perényi JánosFogorvos, ... (Szeged)

 


Leírás

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa, egyetemi adjunktus.

Elsődleges szakterületem a fogpótlástan, emellett érdeklődési körömbe tartozik az állkapocsízületi betegségek kezelése, valamint a fogak érintkezésével foglalkozó tudományág az okklúzió-tan, vagy, ahogy másképpen nevezik a gnathológia. Emellett a betegellátó tevékenység keretében a fogpótlások készítését előkészítő, konzerváló fogászat, dentoalveoláris sebészet és parodontológia tárgykörébe tartozó beavatkozásokat is végzek.

Térkép:

Képek: