Te itt vagy: 

>

DENTORS Fogorvosi rendelő

DENTORS Fogorvosi rendelő(Szeged)

 


Specializációk

Szakterületek

Orvosi kezelés

10000 HUF

Egyszerű foghúzás

SZÁJSEBÉSZET

6000 HUF

Esztétikus inlay-overlay

Az inlay egy olyan speciális fogtömés, melynek a fogorvos alakít ki üreget, azonban az inlay -t magát a fogtechnikus készíti el laboratóriumi körülmények között. A előkészített üregről az információt a technikusnak a fogorvos által vett lenyomat hordozza. Az így elkészített porcelán vagy arany tömés a szájüregben mintázott fogtömésekkel ellentétben már szilárd állapotban kerül behelyezésre. Az inlay készülhet nemesfémből (pl.: arany inlay ), kerámiából illetve kompozitból ( esztétikus inlay, “ fehér inlay ”). Az arany inlay és az esztétikus inlay -k különböző előnyökkel bírnak. Az arany inlay esetében, az arany speciális anyagtani tulajdonságai (“ kenhetősége “) miatt, még az esetleges szemmel nem látható apró pontatlanságok is kiküszöbölhetők. A porcelán inlay -k és a kompozit inlay-k mellett a fogakhoz hasonló színük, szól. Modern kompozit és porcelán anyagokkal gyakorlatilag észrvehetetlen restaurációk készíthetők. Az inlay pontossága sokszorosa lehet a direkt a szájüregben megmintázott restaurációknak, ennek fő oka a laboratóriumi körülmény és ezzel a jó hozzáférhetőség és a jó ellenőrizhetőség. Nem csak a tömés széli záródásában jelentkezik ez a pontosság, de a megmintázótt rágófelszínek is sokkal tökéletesebben megfelelhetnek az az eredeti formáknak. A néhány perces beragasztásuk során töredékére csökkenthető az aláfertőződés veszélye egy szájüregben megmintázott fogtöméshez képest. A betétek kiterjedhetnek a fogak csücskeire, illetve akár azokon túl is, ilyenkor onlay -ról, és overlay -ről beszélünk. A inlay -k ára nagyságrendileg háromszorosa a direkt módon készített esztétikus töméseknek, azonban ez a különbség a tartósságban is megmutatkozik. Javaslat: A nagy kiterjedésű csücsköket is érintő fogszövet hiányok illetve a fogak egymás felé tekintő felszíneinek sérülése esetén, ha a fogorvosa megfelelő technikai háttérrel rendelkezik, érdemes a drágább, de sokszorosan tartósabb inlay-t választania.

35000 HUF

Esztétikus tömések

Az elmúlt évtizedekben a " fehér ", fogszínű tömés-ek szinte teljesen kiszorították, a szürke amalgám töméseket a modern rendelőkben. Az esztétikus kompozit tömésekkel láthatatlanul tüntetheti el egy jó kezű, és képzett fogorvos a fogak defektusait. Azonban az ilyen tömések sem mindig hibátlanok, és ezek a tömőanyagok, sem csodaszerek. Felhasználási határukat a fogorvosnak és a páciensnek sem árt ismerni, mielőtt ezt a megoldást választják szúvas, illetve letört fog ellátására. Biztosan sokan észrevették már, hogy fehér töméseik, elkészültükkor rendkívül esztétikusak, később azonban nagyon gyakran barna elszíneződés jellenhet meg körülöttük. Ezt a tömés és a fog határán kialakuló rés okozhatja. Ez azt jelenti, hogy a tömés szélén a szájüregből baktériumok a tömés alá képesek jutni így az eredetelig gyönyörű tömés alászuvasodik. Ennek oka lehet a nem tökéletes elkészítés ( az esztétikus fogtömés elkészültének lépéseit lent részletezzük ), illetve a kifogásolható tisztítása a páciensnek. A mai modern fogszínű ( “fehér” ) tömőanyagok elsősorban kompozit műanyagok. A fehér tömések az alábbi módon készülnek: A esztétikus tömések készítése során először a foganyag felületét kell kezelnünk. Ehhez általában ortofoszforsavat használ a fogorvos, majd egy speciális ragasztó anyagot ( bond ), mely kapcsolatot létesít a tömőanyag és a fog anyaga között. Egyes újabb fejlesztésű ragasztóanyagok már ezt a két lépést önmagukban képesek ellátni. Az ilyen tömőanyagok többsége illetve a ragasztóanyagok nagy energiatartalmú kék ( az UV tartományhoz közeli hullámhosszú, de nem UV ) fényre kötnek. Miután a megfelelő rétegnyi tömőanyag került az üregbe, jön a polírozás, melynek a teljes felszínre, illetve az összes tömés széli területre ki kell terjednie annak érdekében, hogy a széli zárást tökéletesítsük. Az előzőek alapján láthatjuk, hogy egy kompozit tömés elkészítése egy összetett, többlépcsős folyamat, emiatt nagyon érzékeny az alkalmazott technikára, illetve megvilágítás előtt a nedvességre. Hosszútávú tartósság eléréséhez kompozittömést csak teljesen száraz környezetben szabad készítenie a fogorvosnak. Ha a tiszta, száraz környezet és a jó minőségű anyag találkozik, erősebb kötés érhető el a tömés és a fog határán, mint sok helyen a fog saját részecskéi között. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy egy jó minőségű kompozitból ún. adhezív módszerrel felépített fog extrém erőhatásra szinte soha nem a tömőanyag mentén törik el, hanem valahol a zománc és a fog alapállományát alkotó dentin határán. Azt azonban tudnunk kell, hogy a kompozitok minősége, ahogyan az áruk is nagyon széles skálán mozog. A kompozit grammja 1000 Ft és 10000 Ft között mozog ezért ne várjunk sokat egy olyan töméstől, amelyet egy fogorvos egy-két ezer forintos költségen készít el. Ha ennyiből meg szeretnénk úszni a számlát, jobban tesszük ha amalgám tömést választunk. Olyan fogaknál, ahol a fogaknak több felszíne hiányzik illetve teljes csücsköket kellene pótolnia a fogtömésnek, a fogorvos javaslatára érdemesebb, egy inlay tömés ( betét ) választása. Az inlay készülhet Porcelánból, kompociós anyagból illetve, aranyból. Fogtechnikus készíti el, a fogorvos által kialakított üregbe, az általa vett lenyomat alapján. Nagy előnyük hogy laboratóriumi körülmények között sokkal tisztább és pontosabb megmintázás, lehetséges, mint a szájüreg hátsó régióiban, ennek megfelelően ezen restaurációk élettartama többszöröse lehet a a szájban direkt módon kialakított fogtöméseknek. Továbbá a néhány perces beragasztás során jóval kisebb a tömés "aláfertőződése" mintha egy szájüregi környezet alakítják azt ki. Ezeket a szempontokat mindig mérlegeljük, amikor választás elé állítja önöket fogorvosuk. Sokszor többszörösen térül meg az elsőre drágábbnak tűnő megoldás.

12000 HUF

Fogkőeltávolítás

A fogkő eltávolítás az egyik legfontosabb fogászati beavatkozás. A fogkőeltávolítás fontosságára sajnos sokszor nem összpontosul elég figyelem. Ez nem csak a páciensek hiányossága. Sajnos a hazai fogorvos-társadlom egy része sem fordít kelő figyelmet a páciensek orál higénés ellátására és tanácsadására. A fogkő olyan helyen alakul ki a fogainkra rakódott lepedékből ( plaque ), ahol a tisztítás nehézkes vagy akadályozott, illetve ahol a szájüreg természetes tisztító mechanizmusai, mint a nyelv és a orca mozgása nem érvényesülnek. A fogkő fogainkon lévő lepedék olyan "kristályosodott" ( mineralizált ) változata, mely fogkefével, illetve az otthoni szájhigénés eszközökkel már nem eltávolítható. Az egyenetlen felszínű fogkő további lepedék rárakódását segíti és a tisztítást egyre jobban akadályozza. A növekvő fogkő a a rajta levő lepedékkel együtt egy egyre növekvő baktérium telep, mely folyamatos gyulladást tart fent a fogíny, illetve a fogágy mentén. A folyamat az első stádiumban fogkőeltávolítás elvégzésével még könnyen visszafordítható, amennyiben azonban már a csontot is károsítja a gyulladás, teljes gyógyulás nem jön létre. A csontvesztés a továbbiakban vonja magával a környező fogak megmozdulását majd elvesztését is. A fogkőeltávolítást ma a legtöbb rendelőben ultrahangos eszközökkel végzik, mely jó hatásfokkal képes a fogkő nagyrészét lepattogtatni a fogak felszínéről. A jobban felszerelt rendelők általában lehetőséget nyújtanak úgynevezett magas nyomású polírozó berendezések alkalmazására. Ezek használatára azért van szükség, mert a ultrahangos készülék sajnos sok területetet nem ér el, illetve a hátrahagyott felszín nem mindig elegendően sima ahhoz, hogy könnyen tisztítható legyen. Rendelőnkben a magasnyomású polírozás után további kefés és gumiharangos polírozással szoktuk elérni a végső csillogó eredményt.

12000 HUF

60000 HUF

Gyökérkezelés

Gyökérkezelés azokban az esetekben javallott eljárás, ha egy szuvasság, esetleg egy törés eléri a fogbél területét. A fogbélben a speciális anatómia ( zárt kemény szövettel határolt tér ) miatt a a gyulladásos folyamatok, nem tudnak lezajlani (mivel nincs lehetőség a duzzanattal járó megfelelő véráramlás növekedésre) , ezért sokszor hihetetlen fájdalommal járnak, és nagyon gyorsan a fog elhalásához vezetnek. A gyulladás terjedési folyamatáról fájdalom típusok és diagnosztika lapunkon bővebben olvashat. A gyökérkezelés fő célja a gyökércsatorna megtisztítása a szövettörmeléktől, baktériumoktól, illetve az esetlegesen még fájdalmat okozó idegekkel átszőtt fogbél ( pulpa ) maradványoktól. Ezzel megelőzzük a fertőző ágensek továbbjutását a csontba, illetve a gyökércsúcsi területre. Amennyiben a fertőzés már beterjedt a gyökércsúcsi területre a gyökérkezelést követő gyökértöméssel gátat vethetünk az ágensek szabad áramlásának, így a gyökércsúcsi területre jutott maradék kórokozót a szervezet már általában képes elpusztítani. A gyökérkezelés a gyökércsatorná(k)hoz való hozzáférési nyílás preparálása után, a gyökércsatornák kitisztításával történik. A fogorvos ezt gyökérkezelő tűk sorával végzi, melyek egyre növekednek. Ezt kiegészíti fertőtlenítő szeres átöblítésekkel. Ahhoz, hogy a fogorvos pontosan a gyökércsúcsig tisztítson az apró műszerekkel röntgenfelvétel, illetve elektromos hosszmeghatározó berendezés segítségével be kell mérnie a csatornákat. A tágítást addig végezzük, amíg láthatóan fertőzött anyagot távolítanak el a csavarmenetes gyökérkezelő tűk a csatornákból. A gyökérkezelés egyes estekben gyorsítható gépi gyökértágító eszközökkel. Ha egy fog panaszos volt, illetve a gyökércsúcsán a röntgenfelvételen elváltozást látunk, gyakran egy fertőtlenítő hatású “gyógytömést” helyezünk a csatornába a következő ülésben elkészített gyökértömésig. Ha csak trauma miatt nyílt meg a pulpaüreg és azonnal el tudjuk látni a pácienst, gyakran egy ülésben gyökértömni lehet a fogat. A gyökértömést fontos, hogy mielőbb jó fedőtömés kövesse, ezzel is biztosítva a megfelelő gátat a baktériumok számára. A fogak gyökérstruktúrája, illetve kivitelezés precizitása nagyban befolyásolja a gyökérkezelés sikerességét, ezért csak röntgenkontroll, vagy elektromos hosszmeghatározás ellenőrzésére lehetőséget nyújtó rendelőben gyökérkezeltessük fogainkat. Tudnunk kell, hogy metsző és szemfogaink általában egy, kisörlő fogaink 1-2, nagyörlő fogaink pedig 3-4 gyökércsatornával rendelkeznek. A kezelések is így bonyolódnak, kezelések ára pedig a legtöbb rendelőben ennek megfelelően meghatározott. Egy 3 gyökércsatornás fog gyökérkezelése, illetve gyökértömése közel háromszor annyi idő, mint egy egy gyökércsatornás fogé.

9000 HUF

Gyökértömés

Gyökérkezelés azokban az esetekben javallott eljárás, ha egy szuvasság, esetleg egy törés eléri a fogbél területét. A fogbélben a speciális anatómia ( zárt kemény szövettel határolt tér ) miatt a a gyulladásos folyamatok, nem tudnak lezajlani (mivel nincs lehetőség a duzzanattal járó megfelelő véráramlás növekedésre) , ezért sokszor hihetetlen fájdalommal járnak, és nagyon gyorsan a fog elhalásához vezetnek. A gyulladás terjedési folyamatáról fájdalom típusok és diagnosztika lapunkon bővebben olvashat. A gyökérkezelés fő célja a gyökércsatorna megtisztítása a szövettörmeléktől, baktériumoktól, illetve az esetlegesen még fájdalmat okozó idegekkel átszőtt fogbél ( pulpa ) maradványoktól. Ezzel megelőzzük a fertőző ágensek továbbjutását a csontba, illetve a gyökércsúcsi területre. Amennyiben a fertőzés már beterjedt a gyökércsúcsi területre a gyökérkezelést követő gyökértöméssel gátat vethetünk az ágensek szabad áramlásának, így a gyökércsúcsi területre jutott maradék kórokozót a szervezet már általában képes elpusztítani. A gyökérkezelés a gyökércsatorná(k)hoz való hozzáférési nyílás preparálása után, a gyökércsatornák kitisztításával történik. A fogorvos ezt gyökérkezelő tűk sorával végzi, melyek egyre növekednek. Ezt kiegészíti fertőtlenítő szeres átöblítésekkel. Ahhoz, hogy a fogorvos pontosan a gyökércsúcsig tisztítson az apró műszerekkel röntgenfelvétel, illetve elektromos hosszmeghatározó berendezés segítségével be kell mérnie a csatornákat. A tágítást addig végezzük, amíg láthatóan fertőzött anyagot távolítanak el a csavarmenetes gyökérkezelő tűk a csatornákból. A gyökérkezelés egyes estekben gyorsítható gépi gyökértágító eszközökkel. Ha egy fog panaszos volt, illetve a gyökércsúcsán a röntgenfelvételen elváltozást látunk, gyakran egy fertőtlenítő hatású “gyógytömést” helyezünk a csatornába a következő ülésben elkészített gyökértömésig. Ha csak trauma miatt nyílt meg a pulpaüreg és azonnal el tudjuk látni a pácienst, gyakran egy ülésben gyökértömni lehet a fogat. A gyökértömést fontos, hogy mielőbb jó fedőtömés kövesse, ezzel is biztosítva a megfelelő gátat a baktériumok számára. A fogak gyökérstruktúrája, illetve kivitelezés precizitása nagyban befolyásolja a gyökérkezelés sikerességét, ezért csak röntgenkontroll, vagy elektromos hosszmeghatározás ellenőrzésére lehetőséget nyújtó rendelőben gyökérkezeltessük fogainkat. Tudnunk kell, hogy metsző és szemfogaink általában egy, kisörlő fogaink 1-2, nagyörlő fogaink pedig 3-4 gyökércsatornával rendelkeznek. A kezelések is így bonyolódnak, kezelések ára pedig a legtöbb rendelőben ennek megfelelően meghatározott. Egy 3 gyökércsatornás fog gyökérkezelése, illetve gyökértömése közel háromszor annyi idő, mint egy egy gyökércsatornás fogé.

9000 HUF

25000 HUF

Héj

AHéj a fogak alaki helyzeti vagy színbeli korrekciójára szolgáló fogpótlás. A héj olyan vékony fogszínű anyagból készített restauráció, mely a fognak csak a külső, ajakfelé eső felszínét borítja, és nem öleli körül teljesen, mint egy borítókorona. Fogászati héj készülhet a rendelőben direkt eljárásssal, kompozíciós anyagból felrétegezve a fogra, illetve készülhet ún. indirekt eljárással, amikor a fogorvos lenyomatot vesz majd enek alapján a fogtechnikus készíti el a héjat speciális porcelánból vagy kerámiából. Kisebb változtatások sokszor a fog preparációja nélkül is kivitelezhetők ún. no-prep héjakkal, Ekkor a foghoz abszolút nem nyúlunk, csak ráragasztunk egy vékony a mintára előzetesen megmintázott kerámia lapocskát. Anyagát tekintve létezik porcelán héj ( kerámia héj ), csakúgy mint kompozit héj. Héj készítés oka lehet, például más módszerel el nem tüntethető fogelszíneződés, az elülső fogak alaki rendellenessége, illetve túl nagy rés a metszőfogak között ( diasztéma ). A kisebb színbeli eltéréseket gyakran, héj készítése nélkül, rendelői fogfehérítéssel is tudjuk javítani. Sok rendszer létezik héj készítésre. Ismert pl a Lumineers eljárás illetve színezett, zirkónium héjak), rendelőinkben az eddigi tapasztalatok alapján a legjobb eredményeket általában prés kerámia rendszerekkel ( p. E-max Ivoclar IPS e.max ) érjük el.

60000 HUF

Implantátum beültetése

SZÁJSEBÉSZET

120000 HUF

Letört fogak üvegszálas vagy egyéb csappal történő felépítése

Letört egy fog: Nagyon gyakran hínak fel minket ilyen panasszal elkeseredve pácienseink. Nézzük meg mi is lehet leggyakrabban ennek a bosszúságos eredménynek kiváltója. A fog letörésének leggyokoribb oka a páciensek által észre nem vett szuvasodás, majd egy alkalmi nagyobb rágóerőhatás elszenvedése ( pl.: puhább ételben egy nem várt keményebb anyagra harapás ) és ezzel a fog "lereccsenése". Hasonlóan járhatnak kívülről ép, de korábbi gyökérkezelésen átesett fogak, melyek rugalmassága jóval kisebb az élő fogaknál. Fog törések gyakori oka lehet balesetek, ütések elszenvedése, melyek sokszor fülggőleges irányú és ezzel a fogak szempontjából végzetes sérülésekhez vezethetnek. Amennyiben van elegendő maradék foganyag, töméssel ( elülső fogaknál élpótlással ), inlay-vel, estleg koronával az ilyen sérülést szevedett fogak általában elláthatók. Amennyiben a törés során megnyílik a fogbél a fog gyökérkezelésére is szükség van. Ezután gyakran valamilyen csapos megoldást ( láltalában üvegszálas ill. cirkónium csapot) is alkalmazunk a gyökérbe horgonyozva, annak érdekében, hogy a csökkent flexibilitású gyökérkezelt fog koronai részének stabilitását növeljük. Ha a fog a ínszél alatt törik le gyakran kiegészítendő az ellátás az íny illletve a határoló csont sebészeti plasztikájával, vagy helyi fogszabályzó kezeléssel a gyökér felszabadítása érdekében. Amennyiben a törésvonal mélyen a csont szintje alatt halad a fog eltávolítandó és gyulladásmentesség esetén azonnali műgyökérbeültetéssel helyettesíthető.

15000 HUF

Lézeres kezelések

Fogászati kezelés

15000 HUF

OPT Panoráma röntgen

Fogászati kezelés

5500 HUF

1500 HUF

Rendelői fogfehérítés

Fogászati kezelés

80000 HUF

Részlegesen kivehető pótlás

Kivehető fogpótlás készítésére akkor kényszerül a fogorvos, ha nincs elég pillér amin rögzített fogpótlást ( híd ) tudna elhorgonyozni. A pillér lehet fog, foggyökérbe készített csapos felépítmény, vagy implantátum ( műgyökér ). Bár az fogbeültetés fejlődésével a készített kivehető pótlások száma csökkent, anyagi okok, illetve időskorra a fogmedernyúlványok lebontódása, műtéti beavatkozás nélkül, gyakran csak kivehető fogpótlások készítését teszik lehetővé. A kivehető pótlások lehetnek elhorgonyzás nélküli teljes kivehető pótlások, illetve a fogakhoz, vagy implantátumokhoz csatlakoztatható részlegesen kivehető pótlások. A részlegesen kivehető pótlások további csoportokra bonthatók a csatlakozási mód szerint. A kapcsos pótlás a legegyszerűbb és legolcsóbb. Itt a kapocs karja egy fogat, vagy egy fogra készített kapocstartó koronát ölel körül. Csúsztatós pótlást akkor készíthetünk, ha a elülső fogak megvannak de a hátsó fogak, hiányoznak. Ekkor az elülső fogakra készül egy rögzített híd, aminek a két végén egy sín található amibe belecsúszik a kivehető rész. Teleszkópos pótlásoknál a maradék pár fogra készül egy-egy ún. kúpos ill. hengeres teleszkópkorona amire rácsúszik a kivehető részben lévő, neki megfelelő negatív forma. Ha már egyetlen fog sincs,készíthetünk teljes kivehető pótlást, amit csak a súrlódás illetve az adhéziós erők tartanak helyben. Ennek megszokása általában rendkívül nehéz a páciensek számára, mivel még a jól elkészített teljes kivehető fogsorok is el tudnak emelkedni a nyálkahártyáról egy váratlan mozdulat, vagy például egy tüsszentés hatására. Ezen teljes kivehető pótlások elhorgonyzásában is nagy szerepe lehet néhány beültetett műgyökérnek. Ilyenkor természetesen nincsen szükség annyi implantátum beültetésére, mint rögzített pótlás elkészítéséhez. Ha van egy egyébként kényelmes kivehető pótlása, aminek egyetlen problémája a, egyes mozgásoknál nem elég stabil, néhány műgyökér beültetésével és a pótlás apró átalakításával akár ez is stabilabbá tehető.v

150000 HUF

12000 HUF

Teljes kivehető pótlás

Kivehető fogpótlás készítésére akkor kényszerül a fogorvos, ha nincs elég pillér amin rögzített fogpótlást ( híd ) tudna elhorgonyozni. A pillér lehet fog, foggyökérbe készített csapos felépítmény, vagy implantátum ( műgyökér ). Bár az fogbeültetés fejlődésével a készített kivehető pótlások száma csökkent, anyagi okok, illetve időskorra a fogmedernyúlványok lebontódása, műtéti beavatkozás nélkül, gyakran csak kivehető fogpótlások készítését teszik lehetővé. A kivehető pótlások lehetnek elhorgonyzás nélküli teljes kivehető pótlások, illetve a fogakhoz, vagy implantátumokhoz csatlakoztatható részlegesen kivehető pótlások. A részlegesen kivehető pótlások további csoportokra bonthatók a csatlakozási mód szerint. A kapcsos pótlás a legegyszerűbb és legolcsóbb. Itt a kapocs karja egy fogat, vagy egy fogra készített kapocstartó koronát ölel körül. Csúsztatós pótlást akkor készíthetünk, ha a elülső fogak megvannak de a hátsó fogak, hiányoznak. Ekkor az elülső fogakra készül egy rögzített híd, aminek a két végén egy sín található amibe belecsúszik a kivehető rész. Teleszkópos pótlásoknál a maradék pár fogra készül egy-egy ún. kúpos ill. hengeres teleszkópkorona amire rácsúszik a kivehető részben lévő, neki megfelelő negatív forma. Ha már egyetlen fog sincs,készíthetünk teljes kivehető pótlást, amit csak a súrlódás illetve az adhéziós erők tartanak helyben. Ennek megszokása általában rendkívül nehéz a páciensek számára, mivel még a jól elkészített teljes kivehető fogsorok is el tudnak emelkedni a nyálkahártyáról egy váratlan mozdulat, vagy például egy tüsszentés hatására. Ezen teljes kivehető pótlások elhorgonyzásában is nagy szerepe lehet néhány beültetett műgyökérnek. Ilyenkor természetesen nincsen szükség annyi implantátum beültetésére, mint rögzített pótlás elkészítéséhez. Ha van egy egyébként kényelmes kivehető pótlása, aminek egyetlen problémája a, egyes mozgásoknál nem elég stabil, néhány műgyökér beültetésével és a pótlás apró átalakításával akár ez is stabilabbá tehető.v

98000 HUF

Leírás

Szegedi fogorvosi rendelőnk a belváros egyik szecessziós palotájában, a Szent Gellért Házban több mint 2000 négyzetméteren üzemelő Szent Gellért Orvoscentrumban működik, mely az ország egyik legnagyobb magánorvosi komplexuma. A műtő blokkokkal (biztonságos altatásos fogászat megvalósítására is felszerelve), nyitott MRI berendezéssel ellátott, ezzel egyedülálló Dél-Magyarországon. INGYENES PARKOLÁS korlátozott számban (a Jósika utca felől a Béke utcai általános iskola melett), ilettve amennyiben a Jósika utcában az épület oldalában állnak meg, ott már kék parkolási zóna (legolcsóbb) található. Páciens bejárat a Kálvária sugárút felől.

Térkép: