Te itt vagy: 

>>>

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

Budaörs és Kistérsége Mentéséért AlapítványNonprofit, adó 1% (Budaörs)

 


Specializációk

Leírás

Projekt, amire büszkék vagyunk:

Egy támogatónk 7 millió forintos támogatásának köszönheten beszerztük a kor legmodernebb betegőrző-defibtillátor készüléket.

Tevékenység összefoglalása

Elméleti és gyakorlati képzéseket, tanfolyamokat szervez az érdeklődő lakosság számára, melyek keretében elsajátíthatják az elsősegélynyújtás lépéseit. Gondoskodik a tanfolyamokhoz szükséges oktatóeszközök beszerzéséről és üzemeltetéséről, az oktatásban résztvevők szakmai képzéséről és díjazásáról. Aktívan részt vállal a közterületi automata külső defibrillátor program (PAD) megvalósításában, mind az eszközbeszerzés, mind az oktatás terén. A területen lakók magasabb ellátási színvonalának megteremtése érdekében hozzájárul nagy értékű mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez, megfelelő üzemeltetéséhez. Ugyancsak szerepet vállal a mindennapi mentőmunkához szükséges kisebb értékű eszközök, anyagok folyamatos biztosításában, pótlásában. Támogatást nyújt a területen ténykedő mentődolgozók továbbképzésen való részvételéhez, tudományos tevékenységéhez. Lehetőségeihez mérten és a törvényi szabályozások keretei között segítséget nyújt területi rendezvények egészségügyi biztosításához. Hozzájárul a területi mentőállomáson dolgozók megfelelő színvonalú munkavégzéséhez. Együttműködik a hasonló célokkal létrehozott, illetve szerveződött társadalmi szervezetekkel.

Milyen támogatás fogadunk szívesen:

Elsősorben pénzbeli felanáljlásokat, melyekből a további mentéstechnikai ezközparkunkat tudnánk bővíteni, fejleszteni.

Szervezet neve:Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető bank:
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 277
Weboldal: budaorsmentokhu

Térkép:

Képek: